33.917

Wet op de bedrijveninvesteringszonestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)
ingediend 09-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-11-19      
advies 2014-02-07 80    
nader rapport 2014-04-07   59  
indiening 2014-04-09   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-05-16     37
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-17     32
behandeling 2014-07-02     15
stemming 2014-07-03     1
subtotaal       85
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-09-30 89    
memorie van antwoord 2014-11-07   38  
eindverslag 2014-11-11 4    
stemming 2014-11-18 7    
subtotaal   100 38 138
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-17   29  
totalen
TK + EK       223
totaal       393

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK