33.928

Wijziging voorwaarden inkoopregeling AOW over een achterliggende periode en wijziging berekening en periodieke aanpassing bijstandsnormen voor pensioengerechtigdentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden
ingediend 06-05-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-05-06      
Tweede Kamer
verslag 2014-06-05     30
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-01     88
behandeling 2014-09-25     24
stemming 2014-09-30     5
subtotaal       147
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-07 38    
memorie van antwoord 2014-11-17   10  
eindverslag 2014-11-18 1    
stemming 2014-11-25 7    
subtotaal   46 10 56
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-16   21  
totalen
TK + EK       203
totaal       224

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK