33.944

Regels berekening termijnen voor toegestaan kort verblijftype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2013, L 182)
ingediend 22-05-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-03-26      
advies 2014-04-24 29    
nader rapport 2014-05-20   26  
indiening 2014-05-22   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-07-09     48
stemming 2014-09-04     57
subtotaal       105
Eerste Kamer
eindverslag 2014-09-23 19    
stemming 2014-09-30 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2014-10-31   31  
totalen
TK + EK       131
totaal       219

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK