33.948

Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)
ingediend 27-05-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-11-26      
advies 2014-02-03 69    
nader rapport 2014-05-23   109  
indiening 2014-05-27   4  
Tweede Kamer
verslag 2014-07-03     37
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-09     68
stemming 2014-12-18     100
subtotaal       205
Eerste Kamer
eindverslag 2015-01-13 26    
stemming 2015-01-20 7    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2015-02-13   24  
totalen
TK + EK       238
totaal       444

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK