33.951

Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)
ingediend 03-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-04-02      
advies 2014-04-04 2    
nader rapport 2014-05-26   52  
indiening 2014-06-03   8  
Tweede Kamer
verslag 2014-09-09     98
stemming 2014-10-30     51
subtotaal       149
Eerste Kamer
eindverslag 2014-11-11 12    
stemming 2014-11-18 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-28   10  
totalen
TK + EK       168
totaal       240

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK