33.957

Wijziging bekostiging financieel toezichttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
ingediend 05-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-02-25      
advies 2014-04-17 51    
nader rapport 2014-06-02   46  
indiening 2014-06-05   3  
Tweede Kamer
verslag 2014-07-11     36
nota naar aanleiding van het verslag 2014-08-18     38
behandeling 2014-10-01     44
stemming 2014-10-07     6
subtotaal       124
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-18 42    
memorie van antwoord 2014-11-24   6  
eindverslag 2014-12-02 8    
stemming 2014-12-09 7    
subtotaal   57 6 63
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-19   10  
totalen
TK + EK       187
totaal       297

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK