33.962

Omgevingswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
ingediend 16-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-22      
advies 2014-01-13 175    
nader rapport 2014-06-16   154  
indiening 2014-06-16   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-29     135
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-18     112
verslag 2015-05-20     226
stemming 2015-07-01     42
subtotaal       380
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-11-17 139    
memorie van antwoord 2015-12-17   30  
nader voorlopig verslag 2016-02-02 47    
nadere memorie van antwoord 2016-02-12   10  
eindverslag 2016-02-16 4    
behandeling 2016-03-15 28    
stemming 2016-03-22 7    
subtotaal   225 40 265
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-26   35  
totalen
TK + EK       645
totaal       1009

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK