33.968 (R2033)

Goedkeuring van het Wapenhandelsverdragtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)
ingediend 20-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-03-11      
advies 2014-05-02 52    
nader rapport 2014-06-13   42  
indiening 2014-06-20   7  
Tweede Kamer
verslag 2014-07-17     27
stemming 2014-10-02     77
subtotaal       104
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-11 40    
memorie van antwoord 2014-11-24   13  
eindverslag 2014-12-02 8    
stemming 2014-12-09 7    
subtotaal   55 13 68
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-16   7  
totalen
TK + EK       172
totaal       280

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK