33.982

Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)
ingediend 02-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-02-17      
advies 2014-04-04 46    
nader rapport 2014-06-26   83  
indiening 2014-07-02   6  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-03     93
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-02     60
stemming 2015-01-27     56
subtotaal       209
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-03-17 49    
memorie van antwoord 2015-04-01   15  
eindverslag 2015-04-07 6    
stemming 2015-04-14 7    
subtotaal   62 15 77
Staatsblad
publicatie wet 2015-04-30   16  
totalen
TK + EK       286
totaal       437

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK