33.978

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNTtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)
ingediend 30-06-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-03-17      
advies 2014-05-07 51    
nader rapport 2014-06-30   54  
indiening 2014-06-30   0  
Tweede Kamer
verslag 2014-09-15     77
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-30     15
stemming 2014-10-16     16
subtotaal       108
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-28 43    
memorie van antwoord 2014-11-28   0  
nader voorlopig verslag 2014-12-15 17    
nadere memorie van antwoord 2014-12-15   0  
eindverslag 2014-12-16 1    
behandeling 2014-12-22 6    
stemming 2014-12-22 0    
subtotaal   67 0 67
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-30   8  
totalen
TK + EK       175
totaal       288

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK