33.993

Integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)
ingediend 18-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-07-18      
Tweede Kamer
verslag 2014-09-29     73
nota naar aanleiding van het verslag 2014-11-03     35
stemming 2015-03-10     127
subtotaal       235
Eerste Kamer
eindverslag 2015-03-24 14    
stemming 2015-03-31 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2015-04-23   23  
totalen
TK + EK       256
totaal       279

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK