33.994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraudetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)
ingediend 18-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-02-12      
advies 2014-04-04 51    
nader rapport 2014-07-17   104  
indiening 2014-07-18   1  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-14     88
nota naar aanleiding van het verslag 2015-04-24     192
stemming 2015-06-23     60
subtotaal       340
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-09-29 98    
memorie van antwoord 2015-11-27   59  
nader voorlopig verslag 2016-01-19 53    
nadere memorie van antwoord 2016-03-18   59  
eindverslag 2016-03-29 11    
stemming 2016-04-05 7    
subtotaal   169 118 287
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-25   20  
totalen
TK + EK       627
totaal       803

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK