33.995

Uitvoering VN-Protocol inzake vuurwapenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L94)
ingediend 18-07-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-04-22      
advies 2014-06-05 44    
nader rapport 2014-07-16   41  
indiening 2014-07-18   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-06     80
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-11     66
behandeling 2015-02-05     56
stemming 2015-02-05     0
subtotaal       202
Eerste Kamer
eindverslag 2015-02-24 19    
stemming 2015-03-03 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2015-03-11   8  
totalen
TK + EK       228
totaal       323

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK