34.011

Wet civielrechtelijk bestuursverbodtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)
ingediend 01-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-11-13      
advies 2014-01-24 72    
nader rapport 2014-08-27   215  
indiening 2014-09-01   5  
Tweede Kamer
verslag 2014-11-04     64
nota naar aanleiding van het verslag 2015-04-24     171
stemming 2015-06-23     60
subtotaal       295
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-09-29 98    
memorie van antwoord 2015-11-27   59  
nader voorlopig verslag 2016-01-19 53    
nadere memorie van antwoord 2016-03-21   62  
eindverslag 2016-03-29 8    
stemming 2016-04-05 7    
subtotaal   166 121 287
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-25   20  
totalen
TK + EK       582
totaal       894

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK