34.009 (R2035)

Rijkssanctiewettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)
ingediend 01-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-01-20      
advies 2014-03-17 56    
nader rapport 2014-08-07   143  
indiening 2014-09-01   25  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-14     43
nota naar aanleiding van het verslag 2014-11-19     36
behandeling 2016-03-16     483
stemming 2016-03-22     6
subtotaal       568
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-04-19 28    
memorie van antwoord 2016-05-25   36  
eindverslag 2016-06-07 13    
stemming 2016-06-14 7    
subtotaal   48 36 84
Staatsblad
publicatie wet 2016-07-08   24  
totalen
TK + EK       652
totaal       900

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK