34.017

Reparatiewet WNTtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)
ingediend 04-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-08      
advies 2014-07-16 8    
nader rapport 2014-08-29   44  
indiening 2014-09-04   6  
Tweede Kamer
verslag 2014-09-18     14
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-23     5
behandeling 2014-10-16     23
stemming 2014-10-16     0
subtotaal       42
Eerste Kamer
eindverslag 2014-11-04 19    
stemming 2014-11-11 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-27   16  
totalen
TK + EK       68
totaal       142

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK