34.003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)
ingediend 16-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-15      
advies 2014-09-04 51    
nader rapport 2014-09-12   8  
indiening 2014-09-16   4  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-17     31
nota naar aanleiding van het verslag 2014-11-24     38
stemming 2014-12-18     24
subtotaal       93
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-02-24 68    
memorie van antwoord 2015-03-24   28  
nader voorlopig verslag 2015-04-28 35    
nadere memorie van antwoord 2015-05-15   17  
eindverslag 2015-05-19 4    
stemming 2015-05-26 7    
subtotaal   114 45 159
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-11   16  
totalen
TK + EK       252
totaal       331

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK