34.034

Implementatie richtlijn over aanvallen op informatiesystementype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)
ingediend 19-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-09-19      
Tweede Kamer
verslag 2014-11-25     67
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-10     77
stemming 2015-03-26     44
subtotaal       188
Eerste Kamer
eindverslag 2015-04-14 19    
stemming 2015-04-21 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2015-05-07   16  
totalen
TK + EK       214
totaal       230

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK