34.039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweldtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)
ingediend 23-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-06-17      
advies 2014-07-17 30    
nader rapport 2014-09-11   56  
indiening 2014-09-23   12  
Tweede Kamer
verslag 2014-10-31     38
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-25     117
stemming 2015-06-09     104
subtotaal       259
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-07-17 38    
memorie van antwoord 2015-09-25   70  
eindverslag 2015-10-06 11    
stemming 2015-10-13 7    
subtotaal   56 70 126
Staatsblad
publicatie wet 2015-11-16   34  
totalen
TK + EK       385
totaal       517

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK