34.042

Invoering delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
ingediend 24-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-06-05      
advies 2014-08-06 62    
nader rapport 2014-09-22   47  
indiening 2014-09-24   2  
Tweede Kamer
verslag 2014-11-05     42
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-17     42
stemming 2015-06-02     167
subtotaal       251
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-07-07 35    
memorie van antwoord 2015-07-14   7  
eindverslag 2015-09-08 56    
stemming 2015-09-22 14    
subtotaal   105 7 112
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-08   16  
totalen
TK + EK       363
totaal       490

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK