34.045

Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)
ingediend 30-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-06-02      
advies 2014-07-17 45    
nader rapport 2014-09-23   68  
indiening 2014-09-30   7  
Tweede Kamer
verslag 2014-11-07     38
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-11     34
stemming 2015-02-03     54
subtotaal       126
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-03-03 28    
memorie van antwoord 2015-04-08   36  
eindverslag 2015-04-14 6    
behandeling 2015-04-28 14    
Staatsblad
publicatie wet 2015-05-15   17  
totalen
totaal       347

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK