34.035

Wet studievoorschot hoger onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)
ingediend 19-09-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-09-19      
Tweede Kamer
verslag 2014-10-13     24
nota naar aanleiding van het verslag 2014-10-24     11
stemming 2014-10-29     5
verslag 2014-10-30     25
stemming 2014-11-11     17
subtotaal       53
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-12-12 31    
memorie van antwoord 2014-12-12   0  
nader voorlopig verslag 2014-12-29 17    
nadere memorie van antwoord 2015-01-07   9  
eindverslag 2015-01-13 6    
behandeling 2015-01-20 7    
stemming 2015-01-20 0    
subtotaal   61 9 70
Staatsblad
publicatie wet 2015-02-10   21  
totalen
TK + EK       123
totaal       144

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK