34.049

Uitvoeringswet verordening bankentoezichttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)
ingediend 06-10-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-08-20      
advies 2014-09-12 23    
nader rapport 2014-10-02   20  
indiening 2014-10-06   4  
Tweede Kamer
verslag 2014-11-12     37
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-22     40
stemming 2015-02-12     52
subtotaal       129
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-03-24 40    
memorie van antwoord 2015-04-16   23  
eindverslag 2015-04-21 5    
stemming 2015-04-28 7    
subtotaal   52 23 75
Staatsblad
publicatie wet 2015-05-29   31  
totalen
TK + EK       204
totaal       282

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK