34.061

Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesiëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118)
ingediend 06-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-11-06      
Tweede Kamer
verslag 2014-11-21     15
stemming 2014-12-04     13
subtotaal       28
Eerste Kamer
eindverslag 2014-12-15 11    
stemming 2014-12-17 2    
subtotaal   13   13
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-30   13  
totalen
TK + EK       41
totaal       54

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK