34.069

Wet bestrijding maritieme ongevallentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen)
ingediend 05-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-03-31      
advies 2014-05-28 58    
nader rapport 2014-10-08   133  
indiening 2014-11-05   28  
Tweede Kamer
verslag 2014-12-05     30
nota naar aanleiding van het verslag 2015-09-09     278
behandeling 2015-09-24     15
stemming 2015-09-24     0
subtotaal       323
Eerste Kamer
eindverslag 2015-10-06 12    
stemming 2015-10-13 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-11-05   23  
totalen
TK + EK       342
totaal       584

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK