34.081

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterijtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)
ingediend 12-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-11-12      
Tweede Kamer
verslag 2015-01-29     78
nota naar aanleiding van het verslag 2015-04-29     90
stemming 2015-05-28     29
subtotaal       197
Eerste Kamer
eindverslag 2015-06-23 26    
stemming 2015-06-30 7    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-09   9  
totalen
TK + EK       230
totaal       239

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK