34.084

Heffingen en prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
ingediend 17-11-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-07-02      
advies 2014-08-14 43    
nader rapport 2014-11-11   89  
indiening 2014-11-17   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-01-22     66
nota naar aanleiding van het verslag 2015-05-27     125
stemming 2015-09-10     106
subtotaal       297
Eerste Kamer
eindverslag 2015-09-22 12    
stemming 2015-09-29 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-16   17  
totalen
TK + EK       316
totaal       471

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK