34.105

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiderstype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders
ingediend 11-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-12-11      
Tweede Kamer
verslag 2015-06-02     173
nota naar aanleiding van het verslag 2015-06-12     10
stemming 2015-07-02     20
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-10-13 103    
memorie van antwoord 2015-11-17   35  
eindverslag 2015-12-08 21    
behandeling 2016-03-01 84    
stemming 2016-03-01 0    
subtotaal   208 35 243
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-22   52  
totalen
TK + EK       446
totaal       498

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK