34.115

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgiëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)
ingediend 18-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-11-25      
advies 2014-12-10 15    
nader rapport 2014-12-12   2  
indiening 2014-12-18   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-02-05     49
nota naar aanleiding van het verslag 2015-02-27     22
behandeling 2015-04-02     34
stemming 2015-04-07     5
subtotaal       110
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-05-01 24    
memorie van antwoord 2015-05-12   11  
eindverslag 2015-05-19 7    
behandeling 2015-06-30 42    
stemming 2015-07-07 7    
subtotaal   80 11 91
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-28   21  
totalen
TK + EK       201
totaal       245

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK