33.809

Goedkeuring herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chilitype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb. 2005, 194)
ingediend 15-12-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-11-08      
advies 2005-12-02 24    
nader rapport 2013-10-21   2880  
indiening 2014-12-15   420  
Tweede Kamer
verslag 2015-01-26     42
nota naar aanleiding van het verslag 2015-05-18     112
stemming 2015-06-11     24
subtotaal       178
Eerste Kamer
eindverslag 2015-06-23 12    
stemming 2015-06-30 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-07-28   28  
totalen
TK + EK       197
totaal       3549

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK