34.141 (R2047)

Goedkeuring Nagoya Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)
ingediend 02-02-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-02-02      
Tweede Kamer
verslag 2015-03-06     32
stemming 2015-09-10     188
subtotaal       220
Eerste Kamer
eindverslag 2015-09-22 12    
stemming 2015-09-29 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-10   72  
totalen
TK + EK       239
totaal       311

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK