34.156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongerentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)
ingediend 20-02-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-02-20      
Tweede Kamer
verslag 2015-07-16     146
nota naar aanleiding van het verslag 2015-10-08     84
behandeling 2016-02-02     117
stemming 2016-02-09     7
subtotaal       354
Eerste Kamer
eindverslag 2016-02-16 7    
behandeling 2016-03-22 35    
stemming 2016-03-29 7    
subtotaal   49   49
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-29   31  
totalen
TK + EK       403
totaal       434

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK