34.176

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)
ingediend 11-03-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-12-19      
advies 2015-02-06 49    
nader rapport 2015-03-06   28  
indiening 2015-03-11   5  
Tweede Kamer
verslag 2015-05-01     51
nota naar aanleiding van het verslag 2015-06-24     54
stemming 2015-09-03     71
subtotaal       176
Eerste Kamer
eindverslag 2015-09-22 19    
stemming 2015-09-29 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-09   10  
totalen
TK + EK       202
totaal       294

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK