34.198

Wijzigingswet financiële markten 2016type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
ingediend 04-05-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-12-16      
advies 2015-03-02 76    
nader rapport 2015-05-01   60  
indiening 2015-05-04   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-06-19     46
nota naar aanleiding van het verslag 2015-08-21     63
verslag 2015-09-28     84
stemming 2015-10-06     8
subtotaal       155
Eerste Kamer
eindverslag 2015-10-13 7    
stemming 2015-10-27 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2015-11-24   28  
totalen
TK + EK       176
totaal       343

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK