34.224

Wet bescherming erfgenamen tegen schuldentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)
ingediend 09-06-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-06-09      
Tweede Kamer
verslag 2015-09-10     93
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-09     181
stemming 2016-05-19     71
subtotaal       345
Eerste Kamer
eindverslag 2016-05-31 12    
stemming 2016-06-07 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2016-06-16   9  
totalen
TK + EK       364
totaal       373

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK