34.239

Verdrag van Montreal over internationaal luchtvervoer in Caribisch Nederlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES
ingediend 25-06-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-01-28      
advies 2015-02-27 30    
nader rapport 2015-06-22   115  
indiening 2015-06-25   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-09     106
nota naar aanleiding van het verslag 2016-02-08     122
stemming 2016-03-10     31
subtotaal       259
Eerste Kamer
eindverslag 2016-03-22 12    
stemming 2016-03-29 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-13   15  
totalen
TK + EK       278
totaal       441

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK