34.253

Wet versterking positie curatortype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)
ingediend 10-07-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-04-01      
advies 2015-06-04 64    
nader rapport 2015-07-07   33  
indiening 2015-07-10   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-30     112
nota naar aanleiding van het verslag 2016-08-23     298
stemming 2016-12-20     119
subtotaal       529
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-02-21 63    
memorie van antwoord 2017-03-07   14  
eindverslag 2017-03-07 0    
stemming 2017-03-21 14    
subtotaal   77 14 91
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-31   10  
totalen
TK + EK       620
totaal       730

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK