34.255

Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregelingtype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)
ingediend 14-07-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-07-14      
Tweede Kamer
verslag 2016-01-19     189
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-29     10
behandeling 2016-03-09     40
stemming 2016-03-10     1
subtotaal       240
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-04-25 46    
memorie van antwoord 2016-05-02   7  
verslag 2016-05-19 17    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-05-19   0  
behandeling 2016-06-14 26    
stemming 2016-06-14 0    
subtotaal   89 7 96
Staatsblad
publicatie wet 2016-07-04   20  
totalen
TK + EK       336
totaal       356

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK