34.257

Vergoeding van affectieschadetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen
ingediend 16-07-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-03-24      
advies 2015-05-13 50    
nader rapport 2015-07-16   64  
indiening 2015-07-16   0  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-03     110
nota naar aanleiding van het verslag 2016-02-16     105
behandeling 2017-04-20     429
stemming 2017-05-09     19
subtotaal       663
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2017-07-11 63    
memorie van antwoord 2017-09-12   63  
nader voorlopig verslag 2017-11-16 65    
nadere memorie van antwoord 2018-03-09   113  
eindverslag 2018-03-20 11    
stemming 2018-04-10 21    
subtotaal   160 176 336
Staatsblad
publicatie wet 2018-05-17   37  
totalen
TK + EK       999
totaal       1150

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK