34.279

Wijziging Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Zorgverzekeringswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet
ingediend 15-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2015-09-15      
Tweede Kamer
verslag 2015-10-19     34
nota naar aanleiding van het verslag 2015-12-14     56
stemming 2016-04-05     113
subtotaal       203
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-05-04 29    
memorie van antwoord 2016-05-24   20  
eindverslag 2016-05-31 7    
stemming 2016-06-07 7    
subtotaal   43 20 63
Staatsblad
publicatie wet 2016-07-13   36  
totalen
TK + EK       266
totaal       302

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK