34.289

Wet precursoren voor explosieventype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven)
ingediend 18-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-04-28      
advies 2015-06-18 51    
nader rapport 2015-09-11   85  
indiening 2015-09-18   7  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-09     52
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-31     143
behandeling 2016-04-21     21
stemming 2016-04-21     0
subtotaal       216
Eerste Kamer
eindverslag 2016-05-17 26    
stemming 2016-05-24 7    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2016-05-31   7  
totalen
TK + EK       249
totaal       399

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK