34.292

Verbetering interne markt voor woningkredietentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)
ingediend 23-09-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-09      
advies 2015-08-21 43    
nader rapport 2015-09-18   28  
indiening 2015-09-23   5  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-20     58
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-13     54
stemming 2016-03-08     55
subtotaal       167
Eerste Kamer
eindverslag 2016-03-15 7    
stemming 2016-03-22 7    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2016-07-13   113  
totalen
TK + EK       181
totaal       370

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK