34.321

Wijziging Wet privatisering ABP in verband met de regeling van een aantal pensioenonderwerpentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen
ingediend 15-10-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-09-22      
advies 2015-10-02 10    
nader rapport 2015-10-12   10  
indiening 2015-10-15   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-16     32
nota naar aanleiding van het verslag 2015-11-25     9
stemming 2015-12-03     8
subtotaal       49
Eerste Kamer
eindverslag 2015-12-15 12    
stemming 2015-12-22 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-30   8  
totalen
TK + EK       68
totaal       99

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK