34.329

Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU
ingediend 29-10-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-07-02      
advies 2015-09-11 71    
nader rapport 2015-10-19   38  
indiening 2015-10-29   10  
Tweede Kamer
verslag 2015-12-07     39
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-19     43
stemming 2016-03-22     63
subtotaal       145
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-04-26 35    
memorie van antwoord 2016-05-13   17  
eindverslag 2016-05-17 4    
behandeling 2016-06-14 28    
stemming 2016-06-21 7    
subtotaal   74 17 91
Staatsblad
publicatie wet 2016-06-30   9  
totalen
TK + EK       236
totaal       364

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK