34.336

Wet verbetering hybride markt WGAtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)
ingediend 09-11-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-09-08      
advies 2015-10-07 29    
nader rapport 2015-11-06   30  
indiening 2015-11-09   3  
Tweede Kamer
verslag 2015-12-10     31
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-19     40
stemming 2016-03-22     63
subtotaal       134
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-04-19 28    
memorie van antwoord 2016-05-17   28  
eindverslag 2016-05-24 7    
stemming 2016-05-31 7    
subtotaal   42 28 70
Staatsblad
publicatie wet 2016-06-17   17  
totalen
TK + EK       204
totaal       283

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK