34.373

Wet doorstroming huurmarkt 2015type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)
ingediend 21-12-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-11-03      
advies 2015-12-09 36    
nader rapport 2015-12-18   9  
indiening 2015-12-21   3  
Tweede Kamer
verslag 2016-01-14     24
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-18     4
behandeling 2016-02-04     17
stemming 2016-02-09     5
subtotaal       50
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-03-14 34    
memorie van antwoord 2016-03-15   1  
verslag 2016-03-31 16    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-04-05   5  
behandeling 2016-04-12 7    
stemming 2016-04-12 0    
subtotaal   57 6 63
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-29   17  
totalen
TK + EK       113
totaal       178

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK