34.396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete
ingediend 27-01-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-06-26      
advies 2015-10-22 118    
nader rapport 2016-01-25   95  
indiening 2016-01-27   2  
Tweede Kamer
verslag 2016-03-09     42
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-30     21
behandeling 2016-05-18     49
stemming 2016-05-31     13
subtotaal       125
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-06-28 28    
memorie van antwoord 2016-07-11   13  
eindverslag 2016-07-12 1    
stemming 2016-07-12 0    
subtotaal   29 13 42
Staatsblad
publicatie wet 2016-09-08   58  
totalen
TK + EK       167
totaal       440

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK