34.408

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)
ingediend 08-02-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-10-19      
advies 2015-12-14 56    
nader rapport 2016-02-04   52  
indiening 2016-02-08   4  
Tweede Kamer
verslag 2016-03-17     38
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-22     5
stemming 2016-04-28     37
subtotaal       80
Eerste Kamer
eindverslag 2016-05-24 26    
stemming 2016-05-31 7    
subtotaal   33   33
Staatsblad
publicatie wet 2016-06-17   17  
totalen
TK + EK       113
totaal       242

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK