34.409

Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)
ingediend 12-02-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-01-18      
advies 2016-02-03 16    
nader rapport 2016-02-11   8  
indiening 2016-02-12   1  
Tweede Kamer
verslag 2016-03-11     28
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-25     14
stemming 2016-04-07     13
subtotaal       55
Eerste Kamer
eindverslag 2016-04-12 5    
stemming 2016-04-19 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-28   9  
totalen
TK + EK       67
totaal       101

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK