34.413

Uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdienstentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
ingediend 17-02-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-12-16      
advies 2016-02-04 50    
nader rapport 2016-02-17   13  
indiening 2016-02-17   0  
Tweede Kamer
verslag 2016-04-01     44
nota naar aanleiding van het verslag 2016-04-28     27
stemming 2016-12-06     222
subtotaal       293
Eerste Kamer
eindverslag 2016-12-13 7    
stemming 2016-12-20 7    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2017-01-30   41  
totalen
TK + EK       307
totaal       411

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK